Έβδομη διαδικτυακή συνάντηση του μεταπτυχιακού colloquium που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο”


Αύριο Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023, στις 19:00, θα γίνει η έβδομη διαδικτυακή συνάντηση του μεταπτυχιακού colloquium που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο” με εισηγήτρια την κ. Έλενα Γκάλτσεβα. Θέμα της ομιλίας της είναι το εξής:

Η εικόνα του Γερμανού και της Γερμανίας στα έργα του Ι. Σ. Τουργκένεβ.

Η κ. Έλενα Γκάλτσεβα σπούδασε ρωσική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αρμαβίρ (Ρωσία) και είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. ”Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο”.

Ο σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay11JdDWhNn8Ax5HXM4OwSs7tCsd2hG9gWXnL3RmoK901%40thread.tacv2/1634460265275?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a06e6cd2-afea-46b2-a0bc-93152d20b228%22%7d