Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ρωσικά 8 και Ρωσικά 4


Τα μαθήματα Ρωσικά 8 την Πέμπτη 9/3 στις  11:30, και Ρωσικά 4 την Παρασκευή 10/3 στις 11:30, αναβάλλονται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.