ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 2023-2024


Ανακοινώνεται ότι ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών, για σίτιση και στέγαση όλων των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Θ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Ενημερωθείτε από τα συνημμένα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2023 2024 (1)