ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες – ερευνητές/τριες στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Προκήρυξη 2023-2024.pdf