Αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλωσσα 8


Η αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλωσσα 8 θα γίνει αύριο, 17-03-2023 και ώρα 16:00 – 18:30 στην Αιθ. 1.