Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία και Αστική Λαογραφία


Τα μαθήματα της Πέμπτης 23/3 δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς έχουν αναπληρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκ της διδάσκουσας