Αναπλήρωση μαθήματος Ρωσική Γλωσσα 4


H αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλωσσα 4 θα γίνει στις 22/3/2023, ημέρα Τετάρτη, στις 16:00 – 18:30 στο Εργαστήριο Γλωσσών.