Ενημέρωση για το DUTH Idea Accelerator, το πρώτο πρόγραμμα καινοτομίας του πανεπιστημίου


Ενημερωθείτε αναλυτικά από το συνημμένο αρχείο για το DUTH Idea Accelerator, το πρώτο πρόγραμμα καινοτομίας του πανεπιστημίου μας.

Πρόκειται για ένα δίμηνο πρόγραμμα καινοτομίας για φοιτητές, ερευνητές, αποφοίτους και μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου που θέλουν να γνωρίσουν βιωματικά το κόσμο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startup) και να πραγματοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους, είτε έχουν ήδη μια καινοτόμα ιδέα είτε όχι.

Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλα τα μέλη του πανεπιστημίου έως τις 27/3/2023. Για τη δήλωση συμμετοχής δεν απαιτείται η κατοχή μίας καινοτόμας επιχειρηματικής ιδέας, ενώ είναι δυνατή τόσο η ατομική όσο και η ομαδική συμμετοχή.

Ανακοίνωση IDEA ACCELERATOR