ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Τμήματος, το γραφείο Φοιτητολογίου δεν θα λειτουργήσει έως την Τετάρτη 05.04.2023 για την έκδοση Πιστοποιητικών-Βεβαιώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα students.duth.gr, λόγω μη πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.