Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου» και «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο»


Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Δευτέρας 24 Απριλίου αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης.
Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Τετάρτης 5 Απριλίου αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης.