Πρόσκληση από τη ΔΟΣΥΠ για δημιουργία ομάδας προσωπικής ανάπτυξης