ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2023-2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2023-2024
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί μακροχρόνια κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (call 2022) έχουν εγκριθεί έως 7 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.

Για τη μετακίνηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας). Τονίζεται πως σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Erasmus ΔΕΝ θα καταβάλλεται το 20% της υποτροφίας εφόσον οι φοιτητές επιστρέφουν με λιγότερα από 10 ECTS credits μετά από ένα εξάμηνο σπουδών, κάτι που αποτυπώνεται στη σημείωση στον πίνακα χρηματοδότησης.

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί στα μεγάλα εξάμηνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21/04/2023 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ακαδημαϊκό συντονιστή του Erasmus+ επίκ. καθ. Α. Παπάζογλου, email: apapazo@bscc.duth.gr.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους υποψήφιους στη δυτικοευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής τους τη Δευτέρα 24/04/2022 στις 13:00-15:00 στο γραφείο του κου Παπάζογλου και κατόπιν θα γίνει η διαδικασία επιλογής.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ο Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος σπούδασε (1989-1999) με υποτροφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας ονόματι Μ. Β. Λομονόσοφ (Ιστορική Σχολή) και έλαβε πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην Αρχαία Ιστορία. Θέμα της διδ. Διατριβής του είναι ο «Ο αρχαίος ελληνικός αποικισμός στον Βόρειο Εύξεινο Πόντο κατά τον 7ο - πρώιμο 6ο αι. π.Χ.», υπό την εποπτεία των V. I. Kuzistchin, A. A. Maslennikov, Yu. G. Vinogradov. Διευρυμένη και βελτιωμένη έκδοσή της δημοσιεύθηκε στην Οξφόρδη το 2005 ("Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment and the Problem of the 'emporion' Revisited") στην σειρά British Archaeological Reports International Series, n. 1934. Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά (ξενόγλωσσα και ελληνικά) άρθρα και έχει επιμεληθεί 4 ξενόγλωσσους τόμους με αντικείμενο τις αρχαίες ελληνικές αποικίες στον Εύξεινο Πόντο υπό τον τίτλο "Ancient Greek Colonies in the Black Sea" (2 τόμοι, Thessaloniki, 2003. 2 τόμοι, Oxford, 2007) με συνεπιμελητή τον Δ. Β. Γραμμένο και έναν τόμο για τα αρχαία λατρευτικά μνημεία στον Εύξεινο Πόντο ("Ancient Sacral Monuments in the Black Sea", Thessaloniki, 2010) με συνεπιμελητή τον Alexander A. Maslennikov. Η μονογραφία του υπό τον τίτλο «Όμηρος και Ανατολή στο σταυροδρόμι του Αιγαίου. Ιστορία, Αρχαιολογία, Μυθολογία», εκδόθηκε το 2018 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Η πιο πρόσφατη μονογραφία του εκδόθηκε το 2021 με τίτλο «Το μεγάλο ταξίδι των μύθων ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την Εγγύς Ανατολή» από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Έχει μεταφράσει από τα ρωσικά 4 επιστημονικά βιβλία ιστορικο-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία του Παρευξείνιου χώρου και της Ανατολικής Μεσογείου, Χεττιτική, Λουβική, Χουρριτική, Ουράρτου και Φρυγική γλώσσα και γραφή (σφηνοειδής και ιερογλυφική λουβική), Χεττιτική Ιστορία και Μυθολογία.