Ανακοίνωση για τα μαθήματα Αττική Κεραμική και Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα


Τα μαθήματα “Αττική Κεραμική” και “Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα” για τις 6 και 7 Απριλίου αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν με διπλό μάθημα στις 27 και 28 Απριλίου, αντίστοιχα.

Η διδάσκουσα