Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων της Πληροφορικής


Τα μαθήματα Πληροφορικής II , IV  που δεν έγιναν θα αναπληρωθούν ως εξής

27/4  9-11.30 Πληροφορική II   11.30-13.00  Πληροφορική IV

28/4  9-11.30 Πληροφορική II   11.30-13.00  Πληροφορική IV

2/5   9-11.30 Πληροφορική II   11.30-13.00  Πληροφορική IV

4/5  9-11.30 Πληροφορική II   11.30-13.00  Πληροφορική IV

18/5  9-11.30 Πληροφορική II   11.30-13.00  Πληροφορική IV

25/5  9-11.30 Πληροφορική II   11.30-13.00  Πληροφορική IV (αναπλήρωση για το μάθημα 10/5 που δεν θα γίνει)

Στις 26/4, 3/5, 17/5, 24/5  θα γίνουν τα μαθήματα όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εξαμήνου.