Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Πληροφορικής


Τα μαθήματα Πληροφορικής ΙΙ και IV δεν θα γίνουν στις 5/4/2023.


Εκ της διδάσκουσας