ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+


Σας ενημερώνουμε ότι:
α) την Τετάρτη 26.4.2023 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Επίκουρου Καθηγητή κ. Παπάζογλου, θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις για όσες/όσους έχουν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές.
β) Την Τετάρτη 26.4.2023 και ώρα 15:00 στο γραφείο του Επίκουρου Καθηγητή κ. Παπάζογλου, θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις για όσες/όσους έχουν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση.
Εκ του Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου του Προγράμματος