ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ (σπουδές και πρακτική άσκηση) παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 12 μ.μ.

 

Εκ του Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου του Προγράμματος