Διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο από τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ.
διοργανώνει διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο με θέμα:

«Αποτελεσματική οριοθέτηση και επίλυση συγκρούσεων»

Ημερομηνία διεξαγωγής
Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.
Διάρκεια  : 12:00 – 14:00

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 25/04/2023 στο email: dosyp@duth.gr
Στο e-mail να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τμήμα
φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο τίτλος του εργαστηρίου.