ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΔΠΘ


Διενέργεια εκλογών