ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΙΙ


Το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΙΙ της Πέμπτης 4/5 δεν θα γίνει και θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.

Ο διδάσκων
Βασίλης Ριτζαλέος