Ανακοίνωση για τα μαθήματα Διδακτική της Γλώσσας Δ΄ εξαμήνου και Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο Στ΄ εξαμήνου


Τα μαθήματα Διδακτική της Γλώσσας Δ΄ εξαμήνου και Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο Στ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4/5/2023. Η διδάσκουσα θα βρίσκεται τις ώρες των μαθημάτων στο Εργαστήριο της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να συνεργαστεί με τις ομάδες που εκπονούν απαλλακτικές εργασίες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων (αναπλήρωση) θα γίνει:
Διδακτική της ΓλώσσαςΔευτέρα 8-5-2023 και ώρα 4.00-6.30΄ στην αίθουσα 2
Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον Παρευξείνιο ΧώροΤρίτη 9/5/2023 και ώρα 9.00-11.30΄ στην αίθουσα 2.