ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ PROJECT ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΘΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΜΑΘΗΜΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ


Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι για τη συστηματική καταγραφή και μελέτη των μύθων επί των πηγών στο πλαίσιο του μαθήματος ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ, θα μας δεχτούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 και ώρα 12.00. Παρακαλείσθε να παραβρεθείτε προκειμένου να συγκεντρώσετε το υλικό του project.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ