Ανακοίνωση για το μάθημα “Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο”


Το μάθημα του κ. Π. Βαλσαμίδη Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο  δεν θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου  2023 και θα αναπληρωθεί εκ των προτέρων στις 12 Μαΐου  2023 ημέρα Παρασκευή,  ώρα 18.30-21.00 στην αίθουσα 202.