ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ PROJECT ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΜΑΘΗΜΑ «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»


Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες ότι στο πλαίσιο των μαθημάτων ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ και ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ θα μας δεχτούν στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Κομοτηνής την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00, προκειμένου:

α. στο μάθημα «Μυθολογία με έμφαση στον Παρευξείνιο χώρο» οι φοιτητές / τριες να μελετήσετε συγκεκριμένες καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις μυθικών μορφών και αφηγήσεων στη λαϊκή τέχνη και τη χρήση τους για το σχετικό υπό κατασκευή project με θέμα «από τον μύθο της αράχνης στη λαϊκή υφαντουργία και από το σιδηρουργείο του Ηφαίστου στη λαϊκή μεταλλουργία».

β. στο μάθημα «Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου χώρου» για να εργαστείτε επί των πηγών του.

Παρακαλείσθε να παραβρεθείτε.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ