Αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙ


Η αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙ  θα γίνει την Τρίτη 16 Μαϊου, στην αίθουσα 2,  ώρα 09:00-11:30.