ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ”ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ”


Το μάθημα ”Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία” της Πέμπτης, 18 Μαΐου 2023, θα γίνει στις  9:00 στην αίθ. 231.