“Εκλογικός Κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης”


ΣΚΑΣ ΕΔΙΠ-ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ