ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.