ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων της Πράξης «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, συνεχίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του ΔΠΘ πάνω σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.

Οι επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα με αντικείμενο: “Επιχειρησιακός προγραμματισμός και διασφάλιση ποιότητας”, αφορούν σε όλα τα μέλη του Τμήματος (Διδακτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΔΕΠ, συμβασιούχοι), Διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι και συμβασιούχοι), φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υπ. Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί ερευνητές) προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται σε όποια ημερομηνία επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ