ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 19-07-2023 και ώρα 11.00 π.μ.  η κ. Merve Koldamca Yılmaz θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της επταμελούς επιτροπής κρίσης την επί διδακτορία διατριβή της στο γνωστικό αντικείμενο “Γλωσσολογία” με τίτλο:

«Λεξιλογική γνώση και πολιτισμική ευαισθητοποίηση στην ελληνική ως Γ2 για τουρκόφωνους: εκφράσεις με χρωματικούς όρους »

Η διαδικασία υποστήριξης και κρίσης θα πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης  (e-presence).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν διαδικτυακά να αποστείλουν ονοματεπώνυμο και email στο ethomada@bscc.duth.gr έως 17-7-2023.

 

Η επιβλέπουσα

Ευαγγελία Θωμαδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια