ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών


ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ

ΑΙΤΗΣΗ

ΦΕΚ Β’ 3405-2023