Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.30 π.μ. στην αιθ. 231 θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο χώρο» κας Έλενας Γκάλτσεβα με θέμα: «Η εικόνα του Γερμανού και της Γερμανίας στα έργα του Ι. Σ. Τουργκένιεφ»

Η Τριμελής επιτροπή

Αμοιρίδου Στεφανία, Επίκουρη Καθηγήτρια, επιβλέπουσα

Μάρκου Χριστίνα , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, συνεπιβλέπουσα

Κούγκουλος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής,  συνεπιβλέπων