Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ’ Κύκλου Σπουδών 2023-24


Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας και Επικοινωνίας (Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική πρόσκλησηέως και τις 20/10/2023.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. τηλεφωνικά στον αριθμό 25310 39422 ή/και ηλεκτρονικά στην email διεύθυνση dddpmsph@gmail.com.

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σχετική αίτηση βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος: https://dddpms.bscc.duth.gr (Αρχείο > Έντυπα).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-24

Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων 2023-24

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μεταπτυχιακού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα από το Α.Π.Θ. και Διδακτορικού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, με τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές.