ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ


Το υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικά ζητήματα λαογραφίας του Παρευξείνιου χώρου (Α‘ εξαμήνου), θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η παράδοση των μαθημάτων θα γίνεται κάθε Τετάρτη και ώρα 9.00-12.00 στην Αίθουσα Α’ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.