Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» και «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Ανακοινώνεται η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.30-21.00 [Αίθουσα 2] και η έναρξη του μαθήματος «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.30-21.00 [Αίθουσα 2] σύμφωνα με το  πρόγραμμα.