Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ τα μαθήματα της κας Αβραμίδου θα διεξαχθούν τις δύο πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου ως εξής:

Εισαγωγή στην Κλασική αρχαιολογία α’ εξ ΤΕΤΑΡΤΗ 6:30 – 9:00 μμ αιθ. 231

Το βασίλειο των Οδρυσών γ’ εξ ΠΕΜΠΤΗ 9:00 – 11:30 πμ αιθ. 231

Η διδάσκουσα