Ανακοίνωση για τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα 1 (Α εξαμήνου) και Τουρκική Γλώσσα 5 (Ε εξαμήνου)


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα 1 (Α εξαμήνου) και Τουρκική Γλώσσα 5 (Ε εξαμήνου) θα αρχίσουν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.