Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Σαλακίδη


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του αναπλ. καθ. Γ. Σαλακίδη αρχίζουν την αμέσως επόμενη εβδομάδα (2-6 Οκτωβρίου 2023) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δουν τις σχετικές ανακοινώσεις στο e-class.
Εκ του διδάσκοντος