Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Δημάση


Τα μαθήματα της Καθηγήτριας Μαρίας Δημάση θα διδάσκονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.

Ώρες συνεργασίας της με φοιτητές/-τριες: Τετάρτη 9.00-12.00.