Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Θωμαδάκη


Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Θωμαδάκη θα αρχίσει τα μαθήματά της (Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Σημασιολογία, Εκμάθηση γλωσσών) την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις ώρες και αίθουσες που έχουν ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

Για τα μαθήματα που αναβλήθηκαν (3 και 4 Οκτωβρίου) θα ανακοινωθεί αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.