Ανακοίνωση για τα μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας της διδάσκουσας Α. Χασάν


Τα μαθήματα της Τουρκικής Γλώσσας της διδάσκουσας Α. Χασάν θα ξεκινήσουν  την Τρίτη  3/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Διδάσκουσα Α. Χασάν