Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Παπάζογλου


Τα μαθήματα «Ιστορία της Ρωσίας Ι» και «Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι» θα ξεκινήσουν κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.