Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Θεωρία της Μετάφρασης» και «Νεοελληνική Νομική Ορολογία για Μεταφραστές»


Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,
Σας ενημερώνω ότι οι ενότητες Οκτωβρίου (του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024) των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Θεωρία της Μετάφρασης» και «Νεοελληνική Νομική Ορολογία
για Μεταφραστές» δεν θα διδαχθούν τον Οκτώβριο, αλλά θα αναπληρωθούν δεόντως εντός του τρέχοντος Εξαμήνου, σε ημέρες και ώρες που θα σας εξυπηρετούν, κατόπιν
συνεννόησης μαζί σας.
Εκ του διδάσκοντος,
Παναγιώτη Γ. Κριμπά