Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Ριτζαλέου


Τα μαθήματα «Αρμένιοι: Ιστορία και Πολιτισμός» και «Ιστορία και Πολιτισμός της Βουλγαρίας Ι» θα ξεκινήσουν κανονικά στις 4 και 5 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.