Ανακοίνωση για το μάθημα Οθωμανική γλώσσα Ι


Το μάθημα Οθωμανική γλώσσα Ι θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 18.30-21.00 και η διδασκαλία του θα ξεκινήσει από τις 4/10/2023.

Εκ του διδάσκοντα