Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Οθωμανική Ιστορία Ι» και «Οσμανική και Τουρκική Ιστορία Ι»


Τα μαθήματα «Οθωμανική Ιστορία Ι» και «Οσμανική και Τουρκική Ιστορία Ι» θα ξεκινήσουν μετά την 20ή του μηνός και τα μαθήματα θ’ αναπληρωθούν σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Εκ του διδάσκοντα