Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Μανελίδου


Ανακοινώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου 2023  τα μαθήματα  Ρωσική γλώσσα Ι και ΙΙΙ ξεκίνησαν κανονικά, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.