Ανακοίνωση για τα μαθήματα Διδακτική της λογοτεχνίας (εξάμηνο Ε΄) και Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο (εξάμηνο Ε΄)


Το μάθημα Διδακτική της λογοτεχνίας (εξάμηνο Ε΄) δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/10/2023.

Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 20/10/2023, 9-11.30΄στην αίθουσα 2.

Το μάθημα Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο (εξάμηνο Ε΄) δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2023.

Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 20/10/2023, 16.00-18.30΄στην αίθουσα 2.

 

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση