Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ρουμανική γλώσσα Ι, Ρουμανική γλώσσα ΙΙΙ και Ρουμανική γλώσσα V


Το μάθημα Ρουμανική γλώσσα Ι δεν θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα Ρουμανική γλώσσα ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Τετάρτη 16.00-18.30΄ στην αίθουσα 231.

Το μάθημα Ρουμανική γλώσσα V θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.00-18.30΄ στην αίθουσα 231.

 

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση