ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Πρακτικές Ασκήσεις της Ρωσικής Γλώσσας


Το μάθημα Πρακτικές Ασκήσεις της Ρωσικής Γλώσσας δεν θα πραγματοποιηθεί στις 12/10 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί .
Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ